"The body is my focus. I never get tired of looking at other bodies - and my own. It's a childlike fascination that I guess just never faded..."

"Kroppen er mit fokus. Jeg bliver aldrig træt af at se på andres kroppe - og på min egen. Det er vel nærmest en barnlig fascination, som bare aldrig er forsvundet..."